11 Keer onze duim omhoog


 
Bèste Vastelaovesvrunj,
 
Het Vastelaovessezówn 2020-2021 wordt officieel afgetrapt op de11devande11de.
Evenzo zal het op 25 december Kerstmis zijn, op 1 januari is het Nieuwjaar en op 4 april is het Pasen. Zo zal de jaarlijkse traditie van Vastelaovend ook niet worden onderbroken.
Maar het zal absoluut geen normaal seizoen zijn. 
Sinds het einde van vorig Carnavalsseizoen werd de hele wereld, en dus ook Limburg, getroffen door het Corona virus. Zolang er tegen dit virus geen afdoend medicijn of vaccin gevonden wordt, is de enige optie om onszelf en onze medemensen te beschermen zo veel mogelijk contact met elkaar te vermijden. Laat dat nu net het wezen zijn van onze mooie Vastelaovend! 
Samen vieren, samen zingen, samen lachen, samen organiseren, samen anderen plezieren, samen elkaar in de armen nemen, … kortom ”Samen” Vastelaovend vieren. 
En nu net dát mag en kan momenteel niet.
Velen onder ons, die we normaal gezien in het aankomend seizoen in de armen zouden nemen, zijn momenteel zwaar ziek of zijn er in het slechtste geval niet meer. Alle hoop rust nu op de velen die in de zorg werken, en elke dag en elke nacht zo hard ze kunnen strijden om mensen te genezen en te redden. 
In naam van Liveke, alle Liveke verenigingen en al hun leden willen we dan ook dankbaar een eerste duim omhoog steken voor al diegenen die zich hiervoor met hart en ziel inzetten.
We kunnen alleen maar hopen dat we snel van dit virus verlost zullen worden. Onze hoop kan hiervoor enkel gaan naar de wetenschappers die de strijd met dit virus aan zijn gegaan. Zij trachten momenteel om ons op een zo menselijk mogelijke manier door deze moeilijke periode te loodsen met de juiste raadgevingen. Ook voor hen steken we onze duim omhoog.
 
De politieke wereld staat in voor de praktische uitvoering van hun adviezen. Zij moeten ons leiden en begeleiden in deze moeilijke tijden, waarvoor absoluut geen vaste scenario’s bestaan. Voor ons als Limburgse Carnavalisten zijn dat in de eerste plaats onze Burgemeesters onder leiding van onze kersverse Gouverneur Jos Lantmeeters. Met een hartelijke Alaaf groet werd het Liveke bestuur op het Gouvernement door hem ontvangen. En met eenzelfde enthousiaste groet en brede glimlach heeft onze nieuwe Gouverneur het Beschermheerschap van Liveke aanvaard. Wij steken onze duim omhoog voor onze nieuwe Beschermheer. 
 
Zijn eerste ontmoeting met onze verenigingen zou op de Limburgse Dag plaats vinden. 
Onder het motto “we zoeken naar dingen die we tóch wél kunnen organiseren” hebben we alles in het werk gesteld om op 13 november, zij het in beperkte vorm, onze verenigingen samen te brengen. Helaas heeft het niet mogen zijn. 
 
Onze hoogste onderscheiding, de Bronsgroene Leeuw, zouden we uitreiken aan Armand Schreurs. Zijn onverbeterlijke humor zou in de huidige omstandigheden zeker hebben bijgedragen aan een mooie Limburgse Dag. Hij heeft alleszins toegezegd zich vrij te houden, mocht er in het voorjaar iets kunnen georganiseerd worden. 
Voor onze toekomstige Bronsgroene Leeuw steken we een duim omhoog.
 
We willen inderdaad afwachten of er na Nieuwjaar tóch een mogelijkheid zal zijn om samen te komen. Hopelijk wél. We hebben immers geleerd dat het Corona virus zich in golfbewegingen manifesteert. Dat het op dit moment in hoge mate opflakkert toont aan dat het een absolute vergissing is geweest van wetenschappers en persverantwoordelijken om Carnavalisten aan te duiden als veroorzakers en enige verspreiders. Bij de eerste golf werd er door velen ook gereisd, werd er o.a. gevoetbald en waren er hoge besmettingsgraden op vele plaatsen waar op dat moment géén Carnaval gevierd werd. We hopen dat de verkondigers van toen 11 keer nadenken vooraleer ze onze mooie traditie opnieuw onterecht stigmatiseren bij de publieke opinie.
 
Op onze Limburgse Dag reiken we normaal gezien ook de Orde van Verdienste uit aan een verdienstelijk lid van elk van onze verenigingen. We hebben voor deze orde gekozen om ze dit seizoen niet uit te reiken omdat we geen zekerheid hadden of dit wel in de juiste omstandigheden en met het nodige respect zou kunnen gebeuren. De laureaten zullen hun orde volgend seizoen uitgereikt krijgen.
We willen voor dit seizoen wél de Orde van Verdienste van Liveke symbolisch toekennen aan álle leden van onze verenigingen. Allemaal spannen zij zich elk seizoen met hart en ziel in om de Vastelaovend op een hoogstaande Liveke manier te organiseren. Daar steken we vandaag onze duim voor omhoog!
 
Een bijzondere duim willen we omhoog steken voor de vele Prinsen, Prinsessen, Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen die hun regeerperiode met 1 seizoen hebben willen verlengen. Sommigen hebben helaas niet in “hun” stoet kunnen uit trekken. Voor hen duimen we dat ze in het Voorjaar op één of andere manier tóch op hun Prinsenwagen kunnen staan.
Ook Carnavalissima zal in het aankomend seizoen niet kunnen doorgaan. Een afgeslankte versie of een Live stream, als dat al zou mogen, zou de auteurs, componisten en uitvoerders van onze mooie Limburgse Carnavalsschlagers oneer aan doen. Wèl brengen we een unieke CD uit met de “Best of Carnavalissima”. Elke vereniging heeft 1 Carnavalsschlager uit de afgelopen 45 jaar gekozen om hierop hun rijk repertoire aan Carnavalsliedjes te vertegenwoordigen. Wij steken onze duim op voor àlle auteurs, componisten en uitvoerders van Carnavalsschlagers door de jaren heen. We duimen dat àlle Limburgse Carnavalisten in het aankomend seizoen de stilte zullen doorbreken door de CD af te spelen en luidkeels mee te zingen.
 
De Liveke verenigingen steken ook hun duim omhoog voor alle andere Limburgse Carnavalsverenigingen die bij onze collega’s van FEN of nog andere organisaties aangesloten zijn. We steken onze duim op dat alle verenigingen zoeken naar manieren om dit seizoen tóch bij hun leden en alle medeburgers een stukje Vastelaovesgevoel te creëren. Tevens duimen wij dat àlle Limburgse verenigingen financieel het hoofd boven water kunnen houden nu diverse activiteiten om de kas te spijzen niet kunnen georganiseerd worden.
 
Liveke steekt ook een dikke duim omhoog naar de Vastelaoververeiniginge en Karnevalsvereine uit de ganse Euregio. We zullen dit seizoen waarschijnlijk geen bezoeken kunnen brengen aan de SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge), de BCL (Bond Carnavalsverenigingen Limburg), onze Duitse vrienden van de VKAG (Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise) of aan de leden van de NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft). Zij zullen ook niet bij ons aanwezig kunnen zijn. We wensen hen en al hun verenigingen veel creativiteit toe om het komend seizoen Vastelaovend onder de mensen te brengen. Laat ons samen het lied “Vastelaovend maak vrunj” zingen als teken van onze verbondenheid.
 
De jaarorde van Liveke voor het seizoen 2020-2021 staat in het teken van de lach en de traan. De symboliek van de twee maskers is steeds in ons mensenleven, en dus ook in de Vastelaovend, aanwezig. In een periode zoals we die momenteel door maken zijn tranen voor velen zeker op hun plaats. Tóch willen we als optimistische Carnavalisten een lach onder de mensen brengen nu daar zeker behoefte aan is. Liveke duimt voor al wie het moeilijk heeft en probeert iedereen tóch een glimlach op het gezicht te toveren in het aankomend seizoen. 
 
We roepen dan ook álle Limburgse Carnavalisten op om op de11devande11de zo véél mogelijk Vastelaovend of Vastelaovesgevoel onder de mensen te brengen en dit op eender welke veroorloofde wijze. Versier uw gevel met vlaggen, trek uw kostuum aan, zet carnavalsmuziek op, post zo véél mogelijk foto’s, boodschappen, filmpjes op de sociale media zoals Facebook.
En laat ons hopen dat er tóch een mogelijkheid komt om in het voorjaar iets te kunnen organiseren, uiteraard corona-proof. Misschien kunnen we tóch Carnavalsstoeten in open lucht organiseren, daarom niet bedoeld om grote massa’s mensen aan te trekken. Wél om wagens die gebouwd zijn, kostuums die genaaid werden, onze Prinsen en Prinsessen en Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen tóch een mooie dag te gunnen in het gezelschap van hun eigen vereniging.
We blijven in het seizoen 2020-2021 nadenken over wat er wèl kan in plaats van over wat er niet kan. Daar willen wij als Liveke absoluut 11 keer onze duim voor omhoog steken.
 
Tot slot wil ik u allen in naam van het dagelijks bestuur van Liveke 
“eine zalige en vuural gezónde Vastelaovend” toe wensen. 
Draag zorg voor uzelf en voor uw medemens !
Liveke, Alaaf !
 
Freddy Corstjens
Voorzitter 
Liveke